"Riešės bendruomenė" yra 2004 metais įregistruota kaip juridinis vienetas. Jos statusas yra Asociacija. Bendruomenės veikla yra numatyta nuostatuose [įdėti linką į nuostatus ant šio žodžio]. Kas du metus renkama bendruomenės taryba. Šiuo metu yra išrinkta 11 bendruomenės tarybos narių.

Bendruomenės tarybos nariai dirba visuomeniškais pagrindais, t.y. be jokio atlygio. Pagrindiniai bendruomenės tarybos darbai yra: kultūros ir sporto renginiai, bendruomenės interesų atstovavimas valstybinėse institucijose, projektų ruošimas ir įgyvendinimas , siekiant įsisavinti ES paramą ar kitų fondų lėšas, visa kita veikla yra vykdoma Riešės bendruomenės labui.

Visi Riešės gyventojai gali įstoti į bendruomenę, tapti jos nariais. Nario stojamasis mokesti yra 5 EUR, o metinis nario mokestis nuo 5 EUR. Džiaugiamės, kad šventes ir kitus renginius galime organizuoti iš lėšų, kurias sudaro Riešės bendruomenės nario ir stojamasis mokesčiai, bei Jūsų pervesti 1,2 proc. Norime patikinti, kad organizuojant renginius stengiamės kiek įmanoma taupiau naudoti lėšas, aktyviai ieškome rėmėjų ir smagu, kad mūsų neatstumia.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti nariu ieškokite čia: http://www.musuriese.lt/2013-04-11-21-40-41/prisijunkite-prie-bendruomenes/tapkite-nariu.html

Naudingos nuorodos [pagalvokime, kiek turinio čia dėti iš senos svetainės], gal užteks šių? FB: Riešės gyventojų puslapis, Riešės skelbimai, Riešės renginiai, Riešės sodininkų klubas, www.vrsa.lt

Kontaktai [Bendruomenės kontaktai, Riešės bendruomenės taryba, Riešės seniūnaitijos, Avižienių Seniūnaitijos, Kiti kontaktai]

Mūsų bendruomenės rėmėjai

Riešės apylinkės labai vaizdingos, kalvotose ganyklų šlaituose vasaros metu ganosi Riešės žirgyno bandos, tyvuliuoja Riešės tvekinys. Riešės hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti natūralią Riešės upelio atkarpą, kurioje gyvena retos gyvūnų, saugomų Europos mastu, rūšys.

Riešės upelis - ilgiausias ir įdomiausias Verkių regioniniame parke. Jis išteka iš Baluosio ežero ir yra apie 22 km ilgio, baseino plotas – 86,5 km2. Riešės upelis turi daug vardų: iki Gulbino ežero jis vadinamas tiesiog Rieše, nuo Gulbino iki Balsio ežero - Senąja Rieše, o pačiame žemupyje išsišakoja į Turniškę ir Riešę.

Riešės upelis labai vingiuotas, vandenys į jį suteka iš Aukštaičių aukštumos pakraščio, smėlingosios lygumos ir klonių. Pradžioje ji teka aukštumos pakraščiu, kerta gilų Gulbino ežero duburį, o galiausiai pati suformuoja ryškų klonį. Įtekėjusi į centrinę Gulbino ežero dalį, vos už 100 metrų, ji vėl išteka iš ežero. Riešės delta gerokai paseklino ežerą, gylis sekliausioje centrinėje ežero dalyje tesiekia 3-4 metrus.

Žemupyje ji išsišakoja į du upelius. Toks upelio dvišakumas žemupyje hidrografų vadinamas bifurkacija (furca - lotynų kalboje reiškia šakutę ar dvišakiškumą) ir yra gana retas reiškinys visoje Lietuvoje. Dar viena retenybė - upės slėnis suformuotas senajame dubaklonyje. Ypač išraiškingas stačiašlaitis Riešės senklonis - upelio slėnio atkarpa nuo jo ištakos iš Gulbino ežero iki santakos su Nerimi, vietomis siekiantis vieną kilometrą pločio. Nuo Gulbino ežero iki santakos su Nerimi Riešė yra ypač graži.Be to, dėl Riešės slėnyje sutinkamų retų vabzdžių, aplinkinė teritorija yra įtraukta į Europos Sąjungos mastu saugomų teritorijų ekologinį tinklą – Natura 2000.

Riešės aukštuma − Aukštaičių aukštumos pietinė dalis, esanti į šiaurę nuo Vilniaus.

Iš šiaurės į pietus aukštuma ištįsusi apie 25 km; jos plotis 10−15 km. Vakaruose Riešės aukštuma ribojasi su širvintų plynaukšte, šiaurėje ir šiaurės rytuose − su Molėtų aukštuma, rytuose nusileidžia į Pietryčių lygumą. Iš pietryčių, pietų ir pietvakarių aukštumą juosia Neries slėnis.

Riešės aukštumos reljefą suformavo keli paskutiniojo ledynmečio antslinkiai, palikę du galinių morenų ruožus. Vienas jų (ištįsęs iš šiaurės rytų į pietvakarius) yra aukštumos vakarinėje dalyje; jame iškilusios aukščiausios Riešės aukštumos kalvos (180−205 absoliutinio aukščio). Antrasis galinių morenų ruožas (ištįsęs iš šiaurės į pietus) yra aukštumos rytinėje dalyje, į rytus nuo Mažosios Riešės.

Rytiniu Riešės aukštumos pakraščiu tęsiasi banguotos lygumos, o į vakarus nuo pirmojo galinių morenų ruožo aptinkamos ledyno tirpsmo vandenų sukurtos akumuliacinės reljefo formos. Be to, vakarinėje Riešės aukštumos dalyje yra termokarstinių įdaubų, kurios susijungusios viena su kita, sudaro sudėtingos formos pažemėjimus, kurių daugelyje buvo ežerai, dabar virtę pelkėmis. Viename iš gilesniųjų pažemėjimų telkšo Riešės ežeras.

Miškų daugiausia Riešės aukštumos rytinėje dalyje. Per Riešės aukštumą eina Vilniaus−Panevėžio automagistralė ir Vilniaus−Utenos plentas.

Nors pačioje Riešėje turbūt garsiausias traukos objektas yra Žirgynas, o Didžiojoje Riešėje - bažnyčia, lankomų vietų apstu ir apylinkėse. Riešės seniūnijai priklausančiame Pikeliškių k. prie pat Pikeliškių ežero krantų yra XVIII a. viduryje statytas dvaras su parku, vėliau atitekęs Juzefui Pilsudskiui, dabar esantis Riešės seniūnijos balanse. Nuo 1991 metų Joneikiškėse veikia Gintaro Karoso įkurtas Europos parkas – muziejus po atviru dangumi, užimantis 55 ha plotą. Parke eksponuojamos virš 100 skulptūrų, kurių autoriai – menininkai iš 32 valstybių.2011 m. Gintaro Karoso iniciatyva buvo restauruotas Liubavo dvaro sodybos vandens malūnas. 1902 m. statytas skelto akmens mūro vandens malūnas tapo muziejumi.Liubavo dvaras yra vienas seniausių Lietuvoje. Dvaras žinomas nuo XVI a., kaip karališkasis dvaras. Nors Liubavo dvaro šeimininkai nuolat keitėsi, o kraštą užklupdavo nelaimės, ši valda iki pat XX a. vidurio išliko Lietuvos istorijai svarbių asmenų nuosavybe, garsėjo ne tik gamtos turtais, bet ilgainiui tapo mėgstama šviesių aristokratų, talentingų kultūros ir meno žmonių rezidencija.

Raudondvario, dar vadinamas Puzinų, dvaras minimas XVIII a. Dvaro sodyba sunyko, kai čia buvo įsikūręs Gulbinų tarybinio ūkio centras. Tačiau tikras lobis besidomintiems dvarų architektūra – išlikęs dvaro lobynas. Tai valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Raudondvario dvaro lobynas, pastatytas 1764 m., gražiausiais ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Vidurio Europoje. Šalia dvaro yra senas parkas.

Šaltiniai:
[https://www.vrsa.lt/go.php/Rie%C5%A1%C4%97s169]
[https://web.archive.org/web/20140519002137/http://www.pavilniai-verkiai.lt/lt/hidrografiniai-draustiniai]
[https://lt.wikipedia.org/wiki/Rie%C5%A1%C4%97s_auk%C5%A1tuma]

Riešės miestelis įsikūręs prie Riešės upelio. 1886m. jame gyveno 48 gyventojai (4 pravoslavai, 32 lenkai, 12 žydų), buvo 12 namų. 1861-1950m. Riešė buvo valsčiaus centras (dabar seniūnija). 1944m. birželio 27d. traukdamiesi vokiečiai "savo rankomis" sudegino Riešės miestelį. Sudegė senoji bažnyčia, valsčius, policija, paštas, kultūros namai, karčiama, keletas gyvenamųjų namų ir mokykla. 1959m. Riešėje gyveno 176 gyventojai, o 2001m. – 1142, iš jų 34 procentai lietuvių. 2019 metų duomenimis, Riešėje gyvenamąją vietą deklaravę buvo 1707 gyventojai, Didžiojoje Riešėje - 2520 (2011 m. duomenys).

Apie tai, kad Riešės apylinkėse gyventa nuo senų laikų įrodo 1867 m. Riešėje rastas IX–X a. pradžios dirhemų lobis (92 sveikos monetos, kaldintos Abasidų, Safaridų ir kitų dinastijų valdovų), dabar esantis Sankt Peterburge. Riešės žemės ir dvaras istoriškai žinomi nuo XVI amžiaus, kai priklausė Vilniaus kapitulai. 1681 metais dvarui buvo suteikta teisė pastatyti tiltą per Neries intaką Riešės upę ir rinkti mokestį iš važiuojančių tuo tiltu. Paskutinis dvarininkas – Vilniaus universiteto profesorius Ferdinandas Ruščicas. Yra išlikę 1892m. ir 1904m. dvaro statyti tvartai. 1949m. šiuose tvartuose įsikūrė Vilniaus žirgynas. Jis veikia iki šiolei. Šis dvaras dar buvo vadinamas Rusų Rieše (Русская Реша, Rzesza Ruska). Dvaro sodyba įtraukta į Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registrą. LDK laikais aptariamose apylinkėse buvo trys stambūs dvarai: Didžioji Riešė, Kapitulos Riešė bei Jėzuitų Riešė. Ties Riešės upeliu yra daugybė sudurtinių vietovardžių, kurių vienas iš dėmenų yra žodis „Riešė“. Dabartinis kaimas Avižienių seniūnijoje - Riešė (nuo kurio už 1 km yra Kalno Riešės dvaras) dar tarpukariu vadinosi Didžiąja Rieše (Wielka Rzesza), o dabartinė Didžioji Riešė (kurioje yra Šv. Stanislovo bažnyčia), Riešės seniūnijos centras, vadinosi tiesiog Rzesza. Senosios Didžiosios Riešės dvaro sodybos fragmentai yra išlikę.

XVI a. pabaigoje pastatyta pirmoji nedidukė medinė bažnyčia. Ji stovėjo dabartinių kapinių pietrytinėje dalyje. 1938 – 1939m. priešingoje kelio pusėje sumūryta ir apdengta nauja bažnyčia. Nespėjus pradėti vidaus darbų, kilo Antrasis pasaulinis karas. Darbai sustojo. Kurį laiką žmonės meldėsi Kalino kaime įrengtoje laikinoje koplyčioje (dabar Riešės slaugos ligoninė), o nuo 1948m. – naujoje mūrinėje bažnyčioje, nors ne pilnai įrengtoje. Bažnyčioje yra 7 paminkliniai dailės kūriniai: molbertinės tapybos paveikslas „Marijos pagarbinimas“ (XVIII a.), 3 altorėliai (XVIII a.), krikštykla (XVIII a.) ir 2 arnotai (XIX a.). XIX a. pabaigoje Riešė buvo valsčiaus centras.

Pirmoji mokykla Riešėje įsteigta 1872m. 1889 – 1890m.m. Riešės vienklasėje (trijų skyrių) mokykloje mokėsi 28 berniukai ir viena mergaitė. 2017 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo dekretu patvirtino Didžiosios Riešės herbą. Gyvenvietės herbe pažymėtas Didžiosios Riešės, kaip geografinio Europos centro išskirtinumas. Herbo skyde vaizduojami svarbūs simboliai: auksinės spalvos figūros simbolizuoja „Europos parko“ muziejuje esančių „Europos centro monumento“ ir „Ženklo“ skulptūras, kurios bendroje kompozicijoje pabrėžia specifinę Riešės geografinę lokaciją. Heroldiniame kryžiuje panaudota žalia spalva simbolizuoja neatpasakojamą šios vietovės grožį bei unikalią gamtos fauną. Heraldikoje ši spalva taip pat reiškia laisvę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį.

Šaltiniai: Riešės seniūnijos duomenys [https://www.vrsa.lt/go.php/Rie%C5%A1%C4%97s169]
2001m. gyventojų surašymo duomenys
Pametnaja kniška Vilenskoj direkcij narodnich učylišč za 1889 – 1890 učebnyj god.
Pametnaja kniška Vilenskoj direkcij narodnich učylišč za 1892 – 1993 učebnyj god.
LCVA F. 172 Apyr. 1 B.502
LCVA F. 172 Apyr. 1 B. 316
LCVA F. R- 762 Apyr. 1 B. 124
LCVA F. R- 762 Apyr. 1 B. 26
LCVA F. R- 629 Apyr. 1 B. 800
Vilniaus rajono švietimo skyriaus ataskaitos mokslo metų pradžiai. Forma 4.
Vilniaus a. Socialinių reikalų , švietimo ir kultūros departamento raštas. 2006m. kovo 24d.
https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/dvarai-ir-pilys/10708-kalno-rie%C5%A1%C4%97s-dvaras-vilniaus-r?t=10417

Kiekvieną rudenį, Riešės Bendruomenės namuose prasideda naujų veiklų ir būrelių sezonas. Kelis metus iš eilės vaikai (ir kai kurioms veikloms suaugę) galėjo rinktis muzikuoti, piešti, žaisti šachmatais ir pan. Kasmet siūlomos veiklos tik plečiasi, o tikslų šio sezono veiklų tvarkaraštį rasite čia:

Sakoma, kad norint užauginti vaiką, reikia kaimo, todėl jaunoms mamoms bendruomenė yra labai svarbu. Riešės apylinkės mamas, auginančias įvairaus amžiaus vaikučius, o ypač tas, kurios yra vaikų priežiūros atostogose, vienija ir į įvairias veiklas įtraukia Riešės mamų klubas. Klubas įsikūręs jau daugiau nei 7 metus, susitikimai ir veiklos paprastai vyksta darbo dienomis, rytais, Riešės bendruomenės namuose arba lauke, priklausomai nuo oro. Tačiau mamų su vaikučiais bendravimu, apsikeitimu žiniomis ar tiesiog maloniu laiko praleidimu prie kavos puodelio klubo veikla neapsiriboja - mamos kartu sportuodavo, keliaudavo į žygius, priimdavo įdomius svečius, išklausė paskaitų apie žolininkystę, aromaterapiją, kosmetikos gamybą, mitybą ir kitomis įvairiomis temomis, netgi turėjo grupinės terapijos užsiėmimų, stebėjo įvairaus amžiaus vaikams skirtus spektakliukus, klausėsi muzikos ir dalyvavo daugybėje kitų mažiesiems ir mamoms skirtų užsiėmimų. Nors atėjusi pandemija šiek tiek pristabdė klubo veiklą, tikimės, kad ateinančiais sezonais mamos ir vaikai ir toliau aktyviai bei turiningai leis laiką Riešės mamų klube. Jeigu turite idėjų, iniciatyvos, norite jungtis prie klubo arba net užsiimti jo renginių organizavimu, kviečiame kreiptis el. paštu riesesmamuklubas@gmail.com. Taip pat aktualijas bei kitą Riešės mamoms ir tėčiams bei mažiesiems skirtą informaciją rasite Facebook grupėje “Riešės mamų klubas”.

Skatiname Riešės vaikų užimtumą vasarą, organizuojamos įvairios vasaros stovyklos bendruomenės namuose. Stovyklos vyksta keliomis pamainomis, o jų populiarumas toks didelis, kad norint pakliūti į stovyklą, tenka užsiregistruoti gerokai iš anksto. Viena iš bendruomenės namų “senbuvių” - tai Riešės gimnazijos mokytojų organizuojama vasaros stovykla “Riešės gimnazijos stovykla”, kuri taip pat startuoja iš Riešės bendruomenės namų ir siūlo vaikams įvairias veiklas, pramogas, edukacijas, ekskursijas ir maudynes. Daugiau informacijos ir aktualijų apie šią stovyklą rasite Facebook grupėje “Riešės gimnazijos stovykla”.

Riešės Gimnazija

Riešės gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programos lietuvių kalba. Gimnazija turi du skyrius – Bukiškio progimnazijos skyrių ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrių. Bukiškio progimnazijos skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio, pagrindinio ugdymo programos. Riešės gimnazijos kontaktai: Beržų gatvė 2a LT-14266 Riešės kaimas, Vilniaus rajonas Lietuva. info@riesesgimnazija.lt, tel. +370 5 2469879, +370 5 2469779. Pagrindinė aktuali informacija dėl priėmimo į gimnaziją bei jos kuruojamas ikimokyklines įstaigas bei švietimo proceso organizavimo skelbiama skiltyje “Informacija tėvams”.

Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla

Pastarojoje mokomoji kalba yra lenkų, teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugos. Mokyklos vizija - Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla – šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms švietimo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas nuolat mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, siekianti ugdyti dorą pilietį, gerbiantį savo tautos ir šalies tradicijas, sugebantį integruotis į šiuolaikinį, greitai besikeičiantį gyvenimą. Į mokyklą galite kreiptis kontaktais: Mokyklos adresas: Mokyklos g. 19, Didžiosios Riešės k.Telefonas:+370 5 2469445, faksas:+370 5 2469445, elektroninis paštas: riesemok@inbox.lt, faustinosriese@inbox.lt

Nors Riešės apylinkėse galimybės išleisti vaiką į valstybinį lopšelį ne taip seniai apskritai nebuvo, situacija po truputį taisosi. Riešėje ir jos apylinkėse veikia keletas valstybinių bei privačių darželių, keli iš jų taip pat teikia ir lopšelio paslaugas.

Darželiai

Valstybiniai:

Riešės darželis

Riešės darželis yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Įstaiga priklauso bendrojo lavinimo mokyklų grupei, tipas – darželis. 4 grupės. Adresas: Pergalės g.13, Riešė, Avižienių sen., Vilniaus r. LT-1426
Telefonas: +370 5 2469849, mob. +370 640 28755
Darbo laikas: 07:00–18:00
El. paštas: riesessaulute@gmail.com
Kalba: lietuvių
Internetinis puslapis: https://www.riesesdarzelis.lt/
Vaikų amžius: nuo 3 iki 6 metų.
Mokestis: nuolaidos gyvenantiems Vilniaus r. rajone ir daugiavaikiams. Kadangi mokestis nedidelis, sunku pakliūti. Be to, pretenduoti gali tik šeimos, kurios gyvenamąją vietą Riešėje yra deklaravusios bent dvejus metus.
Ikimokyklinis ugdymas Riešės gimnazijoje
Adresas: Beržų g. 2A, Riešė 14266
Kalba: lietuvių
Ugdymo paslaugos teikiamos moduliniuose darželiuose šalia gimnazijos, Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuje bei Bukiškio ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Dėl papildomos informacijos teirautis gimnazijos kontaktais.

Vilniaus r. Riešės Šv.Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla

Adresas: Mokyklos g. 19, Didžioji Riešė 14260
Kalba: lenkų
Mokykla organizuoja ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą ugdomąja lenkų kalba. Daugiau informacijos - šioje nuorodoje: https://riesesmokykla.wixsite.com/riesesm/iki-ir-pries-ugdymas

Privatūs:

Gandrų lizdas

Dirbantis pagal Valdorfo pedagogiką.
Adresas: Beržų g. 10A, Riešės kaimas, Vilniaus raj. (šalia Riešės gimnazijos)
Telefonas: +370 615 55253
Darbo laikas: 07:30–17:45
El. paštas: gandralizdis.riese@gmail.com
Internetinis puslapis:
http://www.darzelisrieseje.lt/
Vaikų amžius: nuo 2 iki 6 metų.
Mokestis: mėnesiui be kompensacijos yra 390 eur su maitinimu (stojamojo mokesčio neturime). Dėl 100 eur kompensacijos pasirašome trišalę sutartį su Vilniaus m. savivaldybe, jeigu vienas iš tėvų ir vaikas registruoti Vilniaus mieste.

Vasaros metu darželis nedirba 5 savaites (nuo liepos vidurio iki rugpjūčio vidurio).

Vaikų dvarelis

Adresas: Lindiniškių km., Dvaro g. 26. Esame tarp Didžiosios Riešės ir Mažosios Riešės. Netoli Riešės gimnazijos, 14181
Telefonas: +370 615 69954
Darbo laikas: 07:00–18:00
El. paštas: vileitiene@hotmail.com
Internetinis puslapis: http://www.vaikudvarelis.lt/
Vaikų amžius: nuo 1,5 iki 6 metų.
Darželyje veikia aštuonios vaikų grupės, sudarytos pagal vaikų gimimo metus. Taip pat - priešmokyklinė klasė.
Mokestis:
UGDYMAS - 310 eur./mėn. (visa diena). Jeigu taikoma 100 eur./mėn. kompensacija, tuomet ugdymo mokestis - 210 eur./mėn.
MAITINIMAS - 6,50 eur /kiekviena lankyta diena.
STOJAMASIS MOKESTIS - 150 eur.
Broliukams/sesutėms taikome nuolaidas.

Barborytė

Adresas: Pavasario g. 4, Didžioji Riešė, Vilniaus r.
Telefonas: +370 601 06013
Darbo laikas: 07:00–18:00
El. paštas: info@darzelisbarboryte.lt
Internetinis puslapis: http://darzelisbarboryte.lt/
Vaikų amžius: nuo iki 6 metų.
Mokestis
UGDYMAS - 180 eur /mėn su Vilniaus miesto savivaldybės kompensacija STOJAMASIS MOKESTIS - 150 eur.
MAITINIMAS - 5.00 eur /kiekviena lankyta diena.

Pupų pėdelis

Adresas: Žalioji g. 48, Didžioji Riešė 14261
Telefonas: +370 601 06013
Darbo laikas: 07:00–18:30
El. paštas: info@darzelisbarboryte.lt
Internetinis puslapis: https://pupu.lt/
Vaikų amžius: nuo 1 iki 6 metų.
Mokestis
UGDYMAS - 200 eur /mėn su Vilniaus miesto savivaldybės kompensacija
MAITINIMAS - 5.00 eur /kiekviena lankyta diena.

Riešė – turtingą istoriją menanti gyvenvietė, todėl Riešėje ir jos apylinkėse gyvena nemažai senjorų, kuriems Riešės bendruomenė organizuoja projektus ir iniciatyvas, siekdami paįvairinti jų laiko leidimą, mažindami socialinę atskirtį, pakviesdama į vakarones bei sportines veiklas, kad gyventi Riešėje būtų įdomu ir malonu ne tik naujakuriams, bet ir ilgamečiams Riešės gyventojams. Feisbuke aktuali informacija senjorams bei informacija apie įvairias vykdomas iniciatyvas gali būti randama grupėje „Riešės senjorų klubas“, o senjorams, turintiems idėjų, norintiems dalyvauti, bendrauti, išsamesnę informaciją suteiks Eglė Kristina Rudis kontaktais +370 620 17733 bei riesessenjorai@gmail.com.

Rėmėjų zona

Dauguma veiklų senjorams neapsiėjo be gausios savanorių bei rėmėjų pagalbos, štai keletas jų:
Senjorų advento popietė Riešėje 2018, Senjorų kava, operos ir baleto spektaklis Bohema
Norėdami prisidėti prie veiklų rėmimo Riešėje, kreipkitės į Riešės bendruomenės pirmininkę Gražiną Juršėnaitę-Zizienę kontaktais tel.: +37061420545, el. paštas: grazinainfo@gmail.com

Senjorų vakaronė

Jau tradicija tapo kelintus metus Riešėje prieš Kalėdas vykstanti Senjorų popietė arba vakaronė, kurios metu senjorai bendrauja, vaišinasi, juos su artėjančiomis šventėmis sveikina bei koncertą paruošia įdomūs Riešės žmonės, kviestiniai svečiai bei vaikai. Visi senjorai yra kviečiami dalyvauti! Prieš vakaronę skelbsime informaciją šioje svetainėje, taip pat Facebook puslapyje, dėl dalyvavimo prašome kreiptis skelbimuose nurodytais kontaktais. Akimirkos iš jau įvykusių senjorų vakaronių: 2019, 2018, 2017.

Senjorų teatras

Po Senjorų vakaronės, senjorus kviečiame praleisti iškilmingą ir turiningą vakarą teatre. Jums drąsiau ir jaukiau jaustis padės kartu važiuojantys savanoriai, o iš Riešės iki teatro ir atgal parveš patogus autobusas arba savanorių automobiliai. Jau du kartus kvietėme senjorus į teatrą: 2018-ais metais senjorai mėgavosi opera “Bohema” Operos ir baleto teatre, 2019-aisiais žiūrėjo spektaklį “Madam Baterflai”. Apie artėjančius spektaklius, į kuriuos jus kviesime, sužinosite “Senjorų vakaronės” metu, būsite informuoti asmeniškai arba rasite informaciją šioje svetainėje, taip pat Facebook grupėje.

Senjorų kava

Riešėje ir aplink veikiančios kavinės su Riešės bendruomene bendradarbiauja jau kelinti metai, ir artėjant jaukiausioms metų šventėms, visą gruodžio mėnesį Riešėje ir aplink ją kvietė senjorus pasimėgauti kava ar arbata. Informacijos apie šią akciją artėjant Kalėdoms ieškokite šiame puslapyje bei Facebook senjorų paskyroje.

Riešė juda! Čia turime ne tik sporto klubą bei kitus sportuoti bei aktyviai leisti laiką kviečiančius klubus bei asociacijas, tačiau jau daugiau nei dešimtmetį skaičiuojančias tradicines sporto žaidynes, krepšinio bei tinklinio turnyrus, Riešės Football Cup ir kitus sporto ir aktyvaus laisvalaikio užsiėmimus ir renginius, kuriuose mielai dalyvauja Riešės komandos.

Stalo teniso klubas

Riešės stalo teniso klubas buvo įkurtas Riešės bendruomenės narių, skatinusių bendruomeninį sportavimo būdą. Klubo atidarymo varžybos įvyko 2010 metų balandžio 10 dieną Riešės gimnazijos patalpose. Patys Riešės bendruomenės nariai savo iniciatyva suremontavo patalpas, esančias Riešės gimnazijos rūsyje, ir nupirko pirmąjį inventorių. Bendruomenės sporto žaidynių metu buvo sudarytas pirmasis žaidžiančiųjų žmonių sąrašas, kuris buvo pakankamai menkas, tačiau dauguma jų išliko iki šių dienų. Vien varžymasis Riešės apylinkėse šių žmonių netenkino ir tris metus iš eilės (2010, 2011, 2012) Riešės seniūnijos komanda tapo Vilniaus rajono seniūnijų žaidynių nugalėtoja. 2011/12 m sezone Riešė subūrė vyrų komandą ir dalyvavo Respublikinėse komandinėse varžybose (6 lyga). Gausėjant žaidėjams ir klubo finansams, atsirado nauji stalai, robotas, taip pat suremontuota salė.

Šiuo metu klube treniruojasi vaikų ir suaugusiųjų grupės, todėl stalo teniso klubas dirba pilnu pajėgumu ir ugdo naujus žaidėjus. Nemažai daliai jų, tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, atsivėrė nauji keliai stalo teniso pasaulyje. Susiformavo dar dvi komandos, kurios dalyvavo respublikiniame komandiniame čempionate.

Vasarą organizuojami įvairūs stalo teniso plenerai ir pasibuvimai gamtoje. Taip pat Riešės stalo teniso klube dažnai organizuojami įvairūs turnyrai, kuriuose yra laukiami tiek patys mažiausieji, tiek pažengę žaidėjai ir veteranai.

Riešės stalo teniso klubas užtikrina gerą nuotaiką ir draugiškai nusiteikusius žaidėjus. Čia rasite įvairaus lygio žaidėjų, todėl liūdėti neteks niekam. Keletą akimirkų ir stalo teniso klubo atidarymo turnyro 2010 metais galite pamatyti renginių archyve čia. Norintys prisijungti prie Riešės stalo teniso klubo, daugiau informacijos galite gauti kontaktais riesestenisas@gmail.com bei FB paskyroje “Top spin akademija”.

Skaitliukas

600

Registruotų narių

20

Vykdomų projektų

20

Organizuojamų renginių

20

Veiklų ir būrelių

Paremkite

€20 / vienkartinė parama
  • Patalpų išlaikymui
  • Renginių organizavimui
  • Naujų narių pritraukimui
  • Veiklų rėmimui
  • Socialinei pagalbai
€50 / vienkartinė parama
  • Patalpų išlaikymui
  • Renginių organizavimui
  • Naujų narių pritraukimui
  • Veiklų rėmimui
  • Socialinei pagalbai

Senoji interneto svetainė

Ankstesniąją svetainės versiją rasite čia: http://old.musuriese.lt

Bendruomenių įtinklinimo projektas

Kalendorius

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Renginiai / įvykiai

Nėra įvykių / renginių!

Riešės bendruomenės materialinei bazei stiprinti 2017 metais gautas finasavimas.

 

 

Riešės bendruomenė įgyvendina veiklas pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimą.

 

Veiklos

Riešės bendruomenė organizuoja sporto, šokių, muzikos užsiėmimus, seminarus, edukacinius renginius. 

Laukiame Jūsų pasiūlymų, komentarų ir nuomonių.

Rašykite: veikla@musuriese.lt

Svetainę kurkime kartu!

Kviečiame prisijungti prie Riešės interneto svetainės pagyvinimo bet kokia informacija (su nuotraukomis ar be jų), kuri galėtų būti įdomi ir vertinga visiems mūsų apylinkių gyventojams. Informaciją siųskite el. paštu: svetaine@musuriese.lt, ji bus paskelbta nedelsiant.

Svarbios nuorodos

TGP reklama

TGP

Kartu su bendruomene

Prisijunkite!