Riešės Gimnazija

Riešės gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programos lietuvių kalba. Gimnazija turi du skyrius – Bukiškio progimnazijos skyrių ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrių. Bukiškio progimnazijos skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio, pagrindinio ugdymo programos. Riešės gimnazijos kontaktai: Beržų gatvė 2a LT-14266 Riešės kaimas, Vilniaus rajonas Lietuva. info@riesesgimnazija.lt, tel. +370 5 2469879, +370 5 2469779. Pagrindinė aktuali informacija dėl priėmimo į gimnaziją bei jos kuruojamas ikimokyklines įstaigas bei švietimo proceso organizavimo skelbiama skiltyje “Informacija tėvams”.

Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla

Pastarojoje mokomoji kalba yra lenkų, teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugos. Mokyklos vizija - Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla – šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms švietimo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas nuolat mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, siekianti ugdyti dorą pilietį, gerbiantį savo tautos ir šalies tradicijas, sugebantį integruotis į šiuolaikinį, greitai besikeičiantį gyvenimą. Į mokyklą galite kreiptis kontaktais: Mokyklos adresas: Mokyklos g. 19, Didžiosios Riešės k.Telefonas:+370 5 2469445, faksas:+370 5 2469445, elektroninis paštas: riesemok@inbox.lt, faustinosriese@inbox.lt